VI Męskie Oblężenie Jasnej Góry - 24.09.2022

Plan warsztatów i spotkania na Jasnej Górze:
Warsztaty:
Słuchanie czy dialog? 18 września - Marcin Jakimowicz
• Współodpowiedzialność świeckich 19 września - Aleksander Bańka
Budowanie czy odkrywanie jedności? 20 września - Michał Nikodem
• Władza a autorytet 21 września - Tomasz Terlikowski
• Rozeznawanie i decydowanie 22 września - o Paweł Sawiak SJ
• Męskość jako proces formacji 23 września - ks. Adam Rybicki
Spotkanie sobotnie 24 września 2022:
• 15:00 - Godzina z Męskim Różańcem
• 16:00 – Męskie Uwielbienie
• 16:20 - Świadectwo - Michał Makurat (Wojownicy Maryi)
• 16:30 - Nauczanie 1 - o. Michał Legan
• 17:00 - Świadectwo - Jurek Wisłocki (Rycerze Kolumba)
• 17:10 - Nauczanie 2 - Krzysztof Zuba
• 17:35 - Świadectwo - Tomasz Sztychmiler (Droga Odważnych)
• 17:45 - Nauczanie 3 - bp Krzysztof Włodarczyk
• 18:15 - Świadectwo - Roman Zięba
• 18:30 - Eucharystia
• 19:45 - Jasnogórski Czas Chwały
• 20:30 - Nauczanie 4 - Marcin Jakimowicz
• 21:00 Apel Jasnogórski z Jasnogórskimi Ślubami Mężczyzn
 
banner2022