DZIAŁAMY...Modlitwą i czynem

„Ten tylko modli się nieustannie, kto modlitwę łączy z czynami, a czyny z modlitwą [...]”
KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, 2745
--------------------------------------------------------------------------
Modlitwą i czynem powinniśmy wypełniać nasze obowiązki. Jak już przecież wiemy: „Wiara bez uczynków jest martwa” (Jk, 2, 14-26). Obowiązki, które dotyczą każdego chrześcijanina a tym bardziej prawdziwie męskiego chrześcijanina muszą zawierać i łączyć te DWA elementy. Nie tylko sama modlitwa. Nie tylko uczynki. Lecz Jedno i Drugie. Łącznie. Tu nie ma kompromisu. Temu właśnie przyświeca cel i idea funkcjonowania Grupy Męskiej Vera Virtu, która uwzględnia w równym stopniu wspieranie mężczyzn w chrześcijańskiej tożsamości. M.in. w tym zakresie zaangażowane i zadeklarowane osoby z Vera Virtu wraz z Ks. Markiem Barańskim SDB aktualnie prowadzą wzajemne konsultacje, rozmowy i planowania obejmujące m.in. nowe schematy spotkań i wydarzeń formacyjnych przygotowanych wspólnie przez mężczyzn i dla mężczyzn.
My mężczyźni musimy pracować w każdym momencie nad sobą. Nie ma takiego, który może powiedzieć o sobie, że już nic nie musi... Zawsze i wszystko można poprawić i zmienić na lepsze. Żeby móc zmierzać drogą Jezusa i go naśladować – a tego przecież chcemy - musimy wiedzieć, że codziennie musimy dźwigać nasze krzyże, nasze trudy... I najważniejsza jest ciągła i wytrwała praca nad sobą samym. Trzeba przyznać, że jest to trudne ale...jeśli naprawdę tego chcemy to te słowa będą nam towarzyszyć zawsze i wszędzie: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia...” (Flp 4,13)