Trwa okres Wielkiego Postu...

Wielki Post – to dla nas, chrześcijan czas, który musi być okresem szczególnej refleksji, przemyśleń, skupienia oraz podejmowania czasem nawet trudnych decyzji związanych z dokonywaniem poważnych zmian w naszym życiu. Zmian dotychczasowego stylu życia. Zmian oczywiście na lepsze...W obecnych, trudnych czasach w których żyjemy, pamiętajmy również o tym by wzajemnie się wspierać. W zasadzie w każdy możliwy sposób. Doceniajmy przy tym również nieodzowną rolę kapłanów, którzy z nami tworzą wspólnotę ludzi wiary. Z ograniczonymi możliwościami dotyczącymi np. wieloosobowych spotkań spowodowanymi panującą pandemią nie możemy prowadzić regularnej formacji i wspierać tym samym mężczyzn w chrześcijańskiej tożsamości wypełniając misję Vera Virtu. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie by pamiętać i nie zapominać o tym by w tym szczególnym czasie z większym j151805537 1565074203684585 6504572125462523046 oeszcze zaangażowaniem wymagać przede wszystkim od siebie refleksji, rachunku sumienia by...stanąć w prawdzie.