WYDARZENIE "KASZUBSKA N(M)OCNA DROGA KRZYŻOWA" - ZOSTAJE ODWOŁANE

Pan stworzył człowieka z ziemi
i znów go jej zwróci (...) Dał im wolną wolę, język i oczy,
uszy i serce zdolne do myślenia. Napełnił ich wiedzą i rozumem,
o złu i dobru ich pouczył (Syr 17,1; 17,6-7)

W nawiązaniu do poprzedniej informacji w sprawie wydarzenia Kaszubska N(M)ocna Droga Krzyżowa:

W tym szczególnym czasie, dbając o bezpieczeństwo, a szczególnie zdrowie wszystkich zarejestrowanych (i nie tylko) uczestników II Kaszubskiej N(M)ocnej Drogi Krzyżowej – jako organizatorzy: Grupa Męska Vera Virtu kierując się jedną z najważniejszych funkcji mężczyzny jaką jest ODPOWIEDZIALNOŚĆ – informujemy, że wydarzenie zostaje CAŁKOWICIE ODWOŁANE. Mamy świadomość, że trud uczestnictwa w Drodze Krzyżowej jest podejmowany indywidualnie, w samotności przez każdego uczestnika. Nie możemy jednak zagwarantować tego, że na trasie nie będzie innych osób jak również tego, że np. przy danej stacji Drogi Krzyżowej nie zgromadzi się w tym samym momencie większa liczba osób. W związku z powyższym informujemy również, że przygotowane pakiety uczestników wraz z rozważaniami nie będą dystrybuowane.

W tym szczególnym czasie zadbajmy o zdrowie najbliższych i własne nie narażając siebie i innych na jakąkolwiek formę potencjalnego zagrożenia zarażenia wirusem. Tym bardziej w stanie epidemii.

Prosimy o uszanowanie naszej decyzji – Zachęcamy jednocześnie do własnej indywidualnej, aktywnej duchowej formy przeżywania i rozważania Męki Pańskiej. Swoje intencje modlitewne oprócz własnych indywidualnych próśb i podziękowań podejmujmy o ustanie epidemii koronawirusa, o potrzebne łaski dla przedstawicieli służby zdrowia podejmujących codzienny trud nierównej walki z chorobą oraz innych służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i naszego bezpieczeństwa.