INFORMACJA ORGANIZATORÓW W SPRAWIE KASZUBSKIEJ N(M)OCNEJ DROGI KRZYŻOWEJ - WAŻNE INFORMACJE !!

II Kaszubska N(M)ocna Droga Krzyżowa jest wydarzeniem, w którym każdy uczestnik pokonuje drogę INDYWIDUALNIE, W SAMOTNOŚCI I OSOBISTEJ REFLEKSJI.

Każdy uczestnik podejmuje trud drogi i wędruje na własne ryzyko samodzielnie i w pełni odpowiedzialnie, co również jest uwzględnione w regulaminie, z którym każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się.

Nie ma żadnej konieczości a tym bardziej przymusu uczestnictwa w II KASZUBSKIEJ N(M)OCNEJ DRODZE KRZYŻOWEJ.

Zgodnie z aktualną sytuacją stanu zagrożenia epidemicznego zostaną wprowadzone istotne zmiany w wydarzeniu:

  • Msza św. nie zostanie odprawiona;
  • Uczestnicy mogą wyruszyć w drogę odbierając pakiet uczestnika wraz z rozważaniami od godz. 19:00 do godz. 20:00 w jednym z kilku miejsc umiejscowionych przy Kaplicy Trzech Krzyży i jej otoczeniu;
  • Nie będzie możliwości spowiedzi na stacji IX zlokalizowanej w Kniewie w Salezjańskim Centrum Wychowania Młodzieży Wspólnoty Zwiastowania;
  • Nie będzie możliwości skorzystania z posiłków pierwotnie przewidzianych dla uczestników kończących II KNDK w sali jadalnej domu pielgrzyma przy Klasztorze O. Franciszkanów.

Wszystkie ograniczenia wynikają z aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego i są powodowane koniecznością zadbania o maksymalną ochronę uczestników, jak również organizatorów.

Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację będziemy informować o ewentualnym całkowitym odwołaniu wydarzenia, ale na ten moment WYDARZENIE ZE WZGLĘDU NA INDYWIDUALNY, SAMOTNY I OSOBISTY CHARAKTER I JAKO TAKIE NIE ZOSTAJE ODWOŁANE. 

Zachęcamy aby uczestnicy, którzy podejmą własny trud drogi podjęli również intencję modlitwy o ustanie pandemii koronawirusa.